Белене

Област  Плевен

Пощенски код: 5930
Телефонен код: 0658

Белене е град в Северна България, намира се в Област Плевен — на 60 км в североизточна посока от областния център Плевен и в близост до град Свищов — 24 км.

Град Белене е селище с близо десет вековна история. Данните за неговото възникване датират от 1086 година, когато част от павликянското население, след потушаване на Тракийското въстание напуска околностите на Пловдив и се заселва до разрушения и обезлюден древноримски кастел Димум.
За произхода на името Белене има редица хипотези, легенди и предания. Допуска се, че то произлиза от името на крепостта Белятово – едно от средищата на павликанството в Пловдивско. Друго разпространено предположение е, че името произхожда от израза “белене” на сукно, с което са се занимавали местните девойки.
Животът тук датира от дълбока древност. В локализираните над 20 тракийски могили, са открити пет културни пласта. Първите датират от късния неолит, продължават през бронзовата и медната епоха и говорят за непрекъснат живот по тези места в продължение на 1200 години. От ІV век пр.н.е. до началото на І-ви век от н.е. тези земи са обитавани от тракийско племе гети, наричано димензи.

по материали от Уикипедия

Официален сайт на община Белене     Коментари (0)