Църква на адвентистите от седмия ден в град Добрич

Църквата на адвентистите от седмия ден в град Добрич е част от голямото семейство на църквите на адвентистите от седмия ден в България и по света. Наименованието ЦАСД въплъщава... Read more »

Истината за

Много хора днес виждат нещата, които се случват в света и се чудят дали не живеем в края на времето. Хора от всички професии се обръщат към Истината за... Read more »

Църква на адвентистите от седмия ден – гр. Велико Търново

Църквата на адвентистите от седмия ден – гр. Велико Търново е част от голямото семейство на църквите на адвентистите в България и по света. Целта на този сайт е... Read more »