Църква на адвентистите от седмия ден – гр. Велико Търново

ЦАСД Велико Търново
Църквата на адвентистите от седмия ден – гр. Велико Търново е част от голямото семейство на църквите на адвентистите в България и по света. Целта на този сайт е да ви запознае с нашата вяра, мисия и надежда, както и да ви направи съпричастни с живота и дейността на нашата църква.

Вашият коментар