Църква на адвентистите от седмия ден в град Добрич

Църква на адвентистите Добрич

Църквата на адвентистите от седмия ден в град Добрич е част от голямото семейство на църквите на адвентистите от седмия ден в България и по света.
Наименованието ЦАСД въплъщава в себе си две библейски доктрини:
Учението за Второто идване на Исус Христос и Божия морален закон, част от който е четвъртата заповед – специалното отношение към съботния ден.

Вашият коментар